KONFERENCJA „GEOPARK KRAINA WYGASŁYCH WULKANÓW – NOWY PRODUKT TURYSTYCZNY REGIONU”

03/10/2019

KONFERENCJA „GEOPARK KRAINA WYGASŁYCH WULKANÓW – NOWY PRODUKT TURYSTYCZNY REGIONU”

W związku z podsumowaniem działań zmierzających do przystąpienia Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów do Światowej Sieci Geoparków UNESCO, zapraszamy na dwa wydarzenia, które podsumują dotychczasowe działania prowadzone w regionie.

PODSUMOWANIE PROJEKTU „GEOPARK KRAINA WYGASŁYCH WULKANÓW – NOWY PRODUKT TURYSTYCZNY REGIONU”

24 PAŹDZIERNIKA 2019

miejsce: sala konferencyjna w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie

Ramowy program:

9:30 – 9:45 „Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów – nowy produkt turystyczny regionu” – dlaczego Geopark w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego?

9:45 – 11:00 Wykłady zaproszonych gości z Geoparków UNESCO:

– Blanka Nedvědická , Geopark UNESCO Czeski Raj

– Jacek Koźma, Państwowy Instytut Geologiczny, Geopark UNESCO Łuk Mużakowa

– Piotr Kuliniak, Gmina Łęknica, Geopark UNESCO Łuk Mużakowa

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 12:30 Geopunkty Krainy Wygasłych Wulkanów – wyniki badań terenowych i dyskusja

organizator wydarzenia: Stowarzyszenie Kaczawskie

Wydarzenie podsumowuje projekt „Geopark “Kraina Wygasłych Wulkanów” – nowy produkt turystyczny regionu” realizowany przez Stowarzyszenie Kaczawskie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

KONFERENCJA “IDEA GEOPARKU – KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI I PROMOCJI REGIONU”

24-25 PAŹDZIERNIKA 2019

DZIEŃ I – 24 PAŹDZIERNIKA (CZWARTEK)

miejsce: sala konferencyjna w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie

Ramowy program:

13:00 – 13:30 Podsumowanie projektu “Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”

13:30 – 14:30 Obiad

14:30 – 16:30 Sesja wykładowa:

– prof. Piotr Migoń, Uniwersytet Wrocławski

– Agnieszka Chećko, Geosfera Jaworzno

– Michał Poros, geopark Geoland Świętokrzyski

16:30 – 17:00 Przerwa kawowa

17:00 – 18:00 Rola ekspozycji Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w promocji regionu Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów i popularyzacji Nauk o Ziemi – zwiedzanie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej

18:00 – 19:00 Kolacja w formie bufetu

DZIEŃ II – 25 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK)

9:45 Zbiórka na parkingu pod Sudecką Zagrodą Edukacyjną w Dobkowie

10:00 – 15:00 Szkoleniowy wyjazd terenowy – “Mało znane geoatrakcje Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”. Prowadzenie wycieczki: Marzena Biernat, Piotr Słomski (Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie)

15:00 – 16:00 Obiad dla uczestników wycieczki

organizator wydarzenia: Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” 

Wydarzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Operacja własna nr 1/2018/OW p.n. “Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO
21 PAŹDZIERNIKA 2019

Aktualności, Dla dorosłych, Wydarzenia
Skip to content