5

Naszą misją jest edukacja przyrodnicza na najwyższym poziomie. Zarażamy pasją do nauk o Ziemi tych najmłodszych i tych trochę starszych. W Krainie Wygasłych Wulkanów, bo czy jest lepsze miejsce w Polsce do poznawania wulkanicznej przeszłości Ziemi?

Tu przeszłość geologiczną Ziemi
zamieniamy w pasjonującą opowieść

Sudecka Zagroda Edukacyjna to miejsce, w którym wiedza i umiejętności przekazywane są w sposób interaktywny, dynamiczny, oparty na modelach, wizualizacjach cyfrowych i samodzielnie przeprowadzanych doświadczeniach. Gdzie indziej, niż w Krainie Wygasłych Wulkanów, dzieci i dorośli zobaczą strzelającą w niebo lawę, pojawiające się i ustępujące morza i potężne lodowce? Dlatego właśnie Sudecka Zagroda Edukacyjna powstała w Dobkowie. Otaczające Dobków wzgórza to pozostałości dawnych wulkanów i najlepsze miejsce, aby dowiedzieć się, w jaki sposób siły wnętrza Ziemi ukształtowały region Gór i Pogórza Kaczawskiego. Jest to jeden z najciekawszych pod względem geoturystycznym regionów w Polsce. Widoczne w terenie ślady trzech okresów aktywności wulkanicznej, zalewów morskich, pustyń i zlodowaceń doskonale opowiadają dzieje Ziemi.

Sudecka Zagroda Edukacyjna to również element Eko­muzeum Rzemiosła w Dobkowie czyli muzeum bez murów, eksponatów, ani sztywnych godzin otwarcia. Spacerując oznakowanymi ścieżkami Dobkowa można wziąć udział w warsztatach rzemieślniczych ? z bryłki gliny stworzyć ceramiczne dzieło, z bibuły barwne kwiaty oraz odwiedzić pasiekę i posmakować lokalnych specjałów. Sudecka Zagroda Edukacyjna wraz z Ekomuzeum Rzemiosła tworzy wyjątkową atrakcję na turystycznej i edukacyjnej mapie Dolnego Śląska.

Miejsce powstałe z pasji
tworzone od podstaw przez mieszkańców regionu

Sudecka Zagroda Edukacyjna została stworzona przez Stowarzyszenie Kaczawskie przy wsparciu Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Jest jednym z dwóch ośrodków edukacyjnych na Dolnym Śląsku prowadzonym przez organizacje pozarządowe.

Stowarzyszenie Kaczawskie jest organizacją pożytku publicznego działającą na obszarze Gór i Pogórza Kaczawskiego, zwanego Krainą Wygasłych Wulkanów. Stowarzyszenie od 2004 roku realizuje projekty polegające na budowaniu partnerskiej współpracy sektora prywatnego, publicznego i społecznego oraz mieszkańców na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu. Wiele działań dedykowanych jest promocji regionu, aktywizacji społeczności lokalnych oraz edukacji ekologicznej, społecznej i regionalnej.

Poszczególne projekty realizowane są dzięki wsparciu funduszy europejskich i krajowych, składkom członków, środkom przekazywanym przez darczyńców oraz wpływów z 1% podatku.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu można zaleźć na www.partnerstwokaczawskie.pl

Nasz zespół

Julia Jankowska
Dyrektor Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej
Członek zarządu Stowarzyszenia Kaczawskiego, koordynator projektów i edukator przyrodniczy.
Marcin Jaśkiewicz
edukator
Geolog, trener edukacji geologicznej, miłośnik geoturystyki. Na minerałach zna się najlepiej z całego zespołu i zainteresuje geologią nawet tych najbardziej opornych!
Monika Cychowska
edukator
Geolog, pedagog, trener geoedukacji. Jej specjalnością są podróże w czasie do najodleglejszych dziejów Ziemi.
Justyna Książczyk
recepcjonistka
To jej głos usłyszycie, gdy zadzwonicie do nas. Pomaga grupom i opiekunom poczuć się jak u siebie w domu.
Kamil Struś
Edukator
Specjalista ornitolog i entomolog. Prowadzi zajęcia edukacyjne z zakresu ornitologii, entomologii i ochrony bioróżnorodności. Zajmuje się również ekspertyzami przyrodniczymi.
Ewelina Rozpędowska
Prezes Stowarzyszenia Kaczawskiego
Doktor nauk o Ziemi, trener edukacji ekologicznej oraz kierownik projektów Stowarzyszenia.