SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE GEOPUNKTÓW – GEOPARK UNESCO

22/10/2018

SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE GEOPUNKTÓW – GEOPARK UNESCO

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych działaniami związanymi z utworzeniem Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów na obszarze Gór i Pogórza Kaczawskiego na spotkanie konsultacyjne.

Spotkanie dotyczy wytypowania geopunktów, które staną się przedmiotem opracowania w dokumentacji inwentaryzacyjnej Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów. Na podstawie lokalizacji geopunktów i analizy ich walorów, w kolejnym etapie projektu zaproponowane zostaną granice Geoparku. Inwentaryzacja jest dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku aplikacyjnego do Komitetu ds. Geoparków przy UNESCO o włączenie Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów do światowej sieci Geoparków UNESCO.

data spotkania: 29 października 2018 (poniedziałek), godz. 9:00

miejsce spotkania: sala konferencyjna w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej, Dobków 66

cel spotkania:

  • przedstawienie/przypomnienie idei Geoparku oraz planów związanych ze zgłoszeniem naszego regionu do światowej sieci Geoparków UNESCO
  • prezentacja już podjętych działań i koniecznych do podjęcia
  • spotkanie z przedstawicielami wykonawcy przygotowującego inwentaryzację geologiczną regionu: prezentacja wytypowanych przez wykonawcę geopunktów, dla których zostanie przygotowany szczegółowy opis inwentaryzacyjny oraz 30 punktów o wyróżniających walorach geoturystycznych, dla których przygotowane zostaną również turystyczne materiały promocyjne
  • przyjmowanie uwag do listy geopunktów

Geopunkty (inaczej: geostanowiska, geotopy) to miejsca, obiekty o wybitnych walorach geologicznych. Dokumentują one historię geologiczną obszaru lub ilustrują poszczególne procesy geologiczne. Przykładami geopunktów są odsłonięcia geologiczne, interesujące formy krajobrazu, głazy narzutowe, nagromadzenia fauny
i flory kopalnej itp. Na spotkaniu przedstawione zostaną wytypowane geopunkty z obszaru gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Zagrodno, Złotoryja (miasto i gmina wiejska)

zaproszeni: przedstawiciele wszystkich wymienionych gmin oraz innych interesariuszy (firm, organizacji) działających w zakresie gospodarki przestrzennej, turystyki, ochrony przyrody na obszarze planowanego Geoparku

na pytania odpowiada: Julia Jankowska

 

Inwentaryzacja geologiczna regionu Krainy Wygasłych Wulkanów realizowana jest przez Stowarzyszenie Kaczawskie
w ramach projektu „Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów – nowy produkt turystyczny regionu” finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Aktualności
Skip to content